Cari Blog Ini

Rabu, 22 Jun 2011

Tangisan Fatimah rha ketika melihat mujahadah Rasulullah saw dalam melaksanakan usaha da'wah

                 Dikeluarkan oleh Thabrani dan Abu nu'aim dalam kitabnya al-hilyah, juga al-hakim dari Abu Tsa'labah al khusyani katanya: Rasulullah saw baru sahaja kembalii dari peperangan kemudian memasuki masjid dan mengerjakan solat dua rakaat. itulah kebiassaan Beliau apabila pulang dari sesuatu perjalanan, iaitu memasuki masjid, melaksanakan solar kemudian mengunjungi puterinya Fatima rha dan istri-istriya.

              Pada suatu hari, Rasulullah saw pulang dari suatu perjalanan kemudian singgah di rumah Fatimah rha sebelum menemui istri-istrinya. fatimah menyambut kedatangan Baginda dan mencium wajahnya kemudian menangis. Rasulullah saw bertanya " mengapa engkau menangis?"

                Fatimah rha menjawab " wahai Rasulullah, aku melihat warna kulitmu tellah berubah(menjadi kelam) dan pakaianmu menjadi kusam".

             Rasulullah saw bersabda kepadanya "Ya Fatimah, jangan engkau menangis, sesungguhnya Allah mengutuskan ayahmu dengan suatu urusan yang tidak akan tertinggal satu rumah di muka bumi ini, baik kota ataupun desa melainkan ALLAH memasukkan kedalamnya kemulian atau kehinaan sehingga ( agama ini) tersebar kedaerah yang di capai oleh malam"

*hal itu telah diceritakan di dalam kitab khanzul ummal, maksud dari sabda Rassulullah saw tersebut adalah kemuliaan akan menjadi milik keluarga yang beriman, dan kehinaan akan menimpa mereka yang ingkar. Al-hakim berkata (juz 3 halaman155) ini hadis yang sanadnya shahih.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan