Cari Blog Ini

Isnin, 20 Jun 2011

Rasulullah s.a.w dan para sahabat mengikat batu di atas perut merka untuk mengatasi rasa lapar

           Diriwayatkan oleh at-Tirmizidari abu talhah r.a katanya : kami mengadu kepada Rasulullah saw mengenai kelaparan yang tengah menimpa kami dan kami menyingkap baju kami yang di baliknya terikat sebuah batu diatas perut kami kerana rassa lapar yang kami derita. maka rasulullah saw. pun menyingkap bajunya dan perutnya terikat dua buah batu (at targhib 5/156)


       Diriwayatkan oleh ibnu abi ad Dunya dari Bujair ra. dan ia adalah seorang sahabat Rasulullah saw. ia berkata: pada suatu hari nabi menderita kelaparan, lalu beliau mengambil sebuah batu dan meletakkannya di atas perut, kemudian Rasulullah saw. bersabda " ketahuilah boleh jadi tubuh yang mandapat berbagai makanan dan kelazatan, gemuk dab hidup mewah di dunia akan kelaparan dan telanjang pada hari kiamat, ketahuilah terkadang orang yang memuliakan dirinya sendiri adalah orang yang menghinakannya. ketahuilah, kerkadang orang yang menghinakan dirinya sendiri adalah orang yang memuliakannya"Tiada ulasan:

Catat Ulasan