Cari Blog Ini

Selasa, 21 Jun 2011

6 sifat yang membawa kejayaan!!!* Allah SWT meletakkan kejayaan didunia dan diakhirat dalam agama yang sempurna seperti yang dibawa Rosulullah SAW.
* Umat Islam pada zaman ini belum ada kekuatan untuk mengamalkan agama secara sempurna.
* Para Shahabat R.A. telah dapat mengamalkan agama yang sempurna karena memiliki 6 sifat.
* Umat Islam pada zaman sekarang pun akan ada kekuatan untuk mengamalkan agama sempurna bila memiliki 6 sifat
Apakah 6 sifat itu ?
1. Yakin terhadap kalimah Thoyyibah Laailaaha Illallah MuhammadurRasulullah.
Laa ilaaha illallah Muhammadurrosulullah
Artinya :
Tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT dan Baginda Muhammad SAW adalah utusan Allah
Laa ilaaha illallah
Maksudnya:
Mengeluarkan keyakinan kepada makhluk dari dalam hati kita dan memasukkan keyakinan hanya kepada Allah SWT dalam hati kita.
Fadhilahnya:
a. Barangsiapa yang mati sedangkan ia yakin bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT maka dijamin masuk surga.
b. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah SWT dan hatinya membenarkan lisannya maka ia masuk surga dari pintu mana saja yang ia kehendaki.
c. Sekecil-kecil iman Allah SWT akan memberikan surga yang luasnya sepuluh kali dunia.
Cara mendapatkannya:
a. Mendakwahkan pentingnya iman.
b. Latihan iman, dengan membentuk halaqah iman.
c. Berdoa agar diberi hakikat iman
Muhammadurrosulullah
Maksudnya:
Mengakui bahwa satu-satunya jalan hidup untuk mendapatkan kejayaan dunia dan akhirat hanya dengan mengikuti cara hidup Rosulullah SAW.
Fadhilahnya:
a. Tidak akan masuk neraka seseorang yang bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Aku adalah utusan Allah SWT.
b. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku dikala rusak umatku akan mendapat pahala 100 orang mati syahid.
c. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku sungguh cinta kepadaku, barang siapa cinta kepadaku akan bersamaku di dalam surga.
Cara mendapatkannya:
a. Mendakwahkan pentingnya sunnah-sunnah Rosulullah SAW.
b. Latihan mengamalkan sunnah-sunnah Rosulullah SAW dalam 24 jam.
c. Berdo’a agar diberi hakikat Muhammadurrosulullah.
2. Sholat Khusyu Wal Khudu
Artinya:
Sholat dengan konsentrasi batin dan merendahkan diri dengan mengikuti cara yang dicontohkan Rosulullah SAW.
Maksudnya:
Membawa sifat-sifat ketaatan kepada Allah SWT dalam sholat kedalam kehidupan sehari-hari.
Fadhilahnya:
a. Firman Allah : Sesungguhnya sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar.
b. Firman Allah : Dan mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat.
c. Sholat adalah mi’rojnya orang yang beriman.
Cara mendapatkannya:
a. Mendakwahkan pentingnya sholat khusyu dan khudhu
b. Latihan :
* Memperbaiki zahirnya sholat : istinja, wudhu, rukunya dan sebagainya.
* Menghadirkan keagungan Allah SWT dalam hati.
* Belajar menyelesaikan masalah dengan sholat.
c. Berdo’a agar diberi hakikat sholat khusyu dan khudhu
3. Ilmu maadzikir
Ilmu
Artinya:
Semua petunjuk yang datang dari Allah SWT melalui Baginda Rosulullah SAW.
DZikir
Artinya:
Mengingat Allah SWT sebagaimana Agung-nya Allah SWT
Maksud ilmu maadzikir :
Mengamalkan perintah-perintah Allah dalam setiap saat dan keadaan dengan menghadirkan keagungan Allah kedalam hati kita ikut cara Rosulullah SAW.
Fadhilah ilmu :
a. Apabila Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seorang hamba maka Allah SWT akan fahamkan dia dengan agama.
b. Barang siapa yang berjalan ke majelis ilmu maka Allah SWT akan mudahkan baginya jalan ke surga.
c. Barang siapa yang mempelajari satu ayat dari kitab Allah maka lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat dan barang siapa mempelajari satu bab ilmu agama baik diamalkan atau tidak lebih baik daripada ibadah sholat sunnah 1000 rakaat.
Fadhilah Zikir:
a. Perumpamaan orang yang berdzikir dengan orang yang tidak berdzikir seperti orang yang hidup dengan orang yang mati.
b. Dengan mengingat Allah SWT hati menjadi tenang.
c. Ingatlah kepadaKu niscaya Aku ingat kepadamu.
Cara mendapatkan ilmu fadhail:
a. Mendakwahkan pentingnya ilmu fadhail
b. Latihan :
* Duduk dalam halaqah ta’lim fadhail.
* Menghadirkan fadhilah dalam beramal.
* Mengajak orang lain duduk ke dalam halaqah ta’lim fadhail di masjid.
c. Berdo’a pada Allah SWT
Cara mendapatkan ilmu matsail:
a. Mendakwahkan kepentingan matsail
b. Latihan :
- Duduk dalam majelis matsail dengan para ulama.
- Tanya masalah-masalah dunia atau agama.
- Berziarah para ulama.
c. Berdo’a kepada Allah SWT
Cara mendapatkan dzikir:
a. Kita dakwahkan kepentingan dzikir
b. Latihan :
* Baca Qur’an setiap hari
* Membaca tasbihat, sholawat dan istighfar. Ketika baca tasbihat hadirkan Allah Maha Suci. Ketika baca sholawat hadirkan jasa-jasa Nabi. Ketika baca istighfar hadirkan Allah Maha Pengampun.
* Mengamalkan do’a-do’a masnunah
c. Berdo’a pada Allah SWT.
4. Ikromul muslimin
Artinya:
Memuliakan sesama muslim
Maksudnya:
Menunaikan hak-hak sesama muslim tanpa menuntut hak dari padanya.
Fadhilahnya:
a. Allah SWT akan menolong seorang hamba selagi dia menolong saudaranya.
b. Barang siapa menutup aib saudaranya yang muslim maka Allah akan menutup aibnya didunia dan akhirat, tetapi barang siapa yang membuka aib saudaranya maka Allah akan membuka aibnya didunia dan akhirat sehingga dia akan dipermalukan di rumahnya sendiri.
c. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah.
Cara mendapatkannya:
a. Kita dakwahkan kepentingan ikromul muslimin
b. Latihan :
* Memberi salam kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal
* Menyayangi yang muda, menghormati yang tua, memuliakan pada ulama dan menghargai sesama.
* Membaur kepada orang yang wataknya berbeda-beda (tidak disukai).
c. Do’a pada Allah SWT agar diberi akhlak Rosulullah SAW.
5. Tashihunniyah
Artinya:
Membersihkan niat
Maksudnya:
Membersihkan niat dalam setiap beramal semata-mata karena Allah.
Fadhilahnya:
a. Sesungguhnya amal yang diterima Allah adalah yang berdasarkan ikhlas.
b. Sesungguhnya Allah SWT tidak memandang kepada wajahmu dan hartamu, tetapi Allah memandang kepada hatimu dan amal perbuatanmu.
c. Ketika Muadz bin Jabal R.A diutus ke Yaman sebagai hakim beliau meminta nasihat kepada Rosulullah SAW. Kemudian Rosulullah SAW bersabda : “Dalam setiap amalanmu, jagalah keikhlasan, karena keikhlasan itu akan menambah pahala kebaikanmu walaupun amalan itu sedikit”.
Cara mendapatkannya:
a. Kita dakwahkan pentingnya tashihunniyah
b. Latihan : Sebelum beramal diperiksa, ketika beramal dan sesudah beramal kita bersihkan semata-mata karena Allah.
c. Berdo’a kepada Allah SWT agar diberi hakikat tashihunniyah
6. Dakwah dan tabligh khuruj fii sabiilillah
Dakwah
Artinya: Mengajak
Tabligh
Artinya: Menyampaikan
Maksudnya:
a. Memperbaiki diri yaitu menggunakan diri, harta dan waktu seperti yang diperintahkan oleh Allah SWT.
b. Menghidupkan agama pada diri sendiri dan semua manusia di seluruh alam dengan menggunakan harta dan diri mereka.
Fadhilahnya:
a. Tidak ada perkataan yang paling baik di sisi Allah SWT kecuali perkataan dakwah.
b. Barang siapa yang menunjukkan suatu kebaikan ia akan mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya.
c. Barang siapa keluar di jalan Allah SWT sepagi atau sepetang lebih baik daripada mendapatkan keuntungan dunia dan seisinya.
Cara mendapatkannya:
a. Kita dakwahkan
b. Latihan : Minimal dalam seumur hidup 4 bulan, 40 hari dalam setiap tahun, 3 hari dalam setiap bulan, dan 2,5 jam dalam setiap hari.
c. Berdo’a kepada Allah SWT agar diberi sifat dakwah dan tabligh yaitu menggunakan diri harta dan waktu untuk dakwah dan tabligh

Tiada ulasan:

Catat Ulasan